Kære alle


Det har været et kedeligt lukket forår rent badminton-mæssigt, men vi håber meget at kunne åbne op for ungdoms-træning her i april, og for resten i maj. Og i takt med at Vipperød i disse tider vokser, så håber vi også, at badmintonklubben følger med.


Vipperød Badmintonklub inviterer til den årlige generalforsamling - dette år online. Husk at forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før - dvs. senest torsdag d. 15/4-2021. Skriv til Thomas på vigild@gmail.com.


Vel mødt!

På vegne af bestyrelsen Ole, Pernille, Vibeke, Morten og Thomas.


Tid: Torsdag d. 6. maj 2021 kl. 19-20:30 (online)


Sted: Online, via Zoom. Link udsendes på mail samt på Facebook.


Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Konstatering af generalforsamlingen lovlighed

 3. Valg af stemmetællere

 4. Formandens beretning - Thomas

 5. Regnskabsaflæggelse ved kassér - Ole

 6. Etablering af udvalg i klubben - Morten

 7. Indkomne forslag

 8. Fastsættelse af kontingent for 2021

 9. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  1. Bestyrelsesmedlem Vibeke Fog og formand Thomas Vigild er på valg. Begge er villige til genvalg.

  2. Kristoffer Møller er villig til valg.

 10. Valg af revisor

 11. Valg af revisorsuppleant

 12. Evt.