Kære alle


Det har været et kedeligt lukket forår rent badminton-mæssigt, men vi håber meget at kunne åbne op for ungdoms-træning her i april, og for resten i maj. Og i takt med at Vipperød i disse tider vokser, så håber vi også, at badmintonklubben følger med.


Vipperød Badmintonklub inviterer til den årlige generalforsamling - dette år online. Husk at forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før - dvs. senest torsdag d. 15/4-2021. Skriv til Thomas på vigild@gmail.com.


Vel mødt!

På vegne af bestyrelsen Ole, Pernille, Vibeke, Morten og Thomas.


Tid: Torsdag d. 6. maj 2021 kl. 19-20:30 (online)


Sted: Online, via Zoom. Link udsendes på mail samt på Facebook.


Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Konstatering af generalforsamlingen lovlighed

 3. Valg af stemmetællere

 4. Formandens beretning - Thomas

 5. Regnskabsaflæggelse ved kassér - Ole

 6. Etablering af udvalg i klubben - Morten

 7. Indkomne forslag

 8. Fastsættelse af kontingent for 2021

 9. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  1. Bestyrelsesmedlem Vibeke Fog og formand Thomas Vigild er på valg. Begge er villige til genvalg.

  2. Kristoffer Møller er villig til valg.

 10. Valg af revisor

 11. Valg af revisorsuppleant

 12. Evt.


 

 

 

 

Vigtige retningslinjer for badminton (pr. 4/11-2020)

Kære medlemmer
For at undgå at hallen bliver lukket ned, er vi nød til at alle medlemmer og forældre til medlemmer overholder nedenstående retningslinjer.
Generelt:
* Der må maksimalt være 10 spillere i hallen ad gangen, hvis de er over 21 år. Dette gælder ikke for ungdomsspillere under 21 år, hvor der maksimalt må være 50 spillere.
* Alle - både spillere og træner skal have mundbind på til og fra banerne. Mundbind må først fjernes, når man er på banerne under spil eller træning.
* Kravet om mundbind gælder for alle over 12 år.
* Familiebadminton fra kl. 10 om lørdagen aflyses indtil årets udgang.
* Baneleje lørdag 8-10 fortsætter som normalt, da der er 2 baner udlejet pr time, hvilket betyder maksimalt 8 spillere af gangen i hallen.
* Alle hold skal spritte stænger, net og udstyr af efter endt træning. Dette er trænerens ansvar.
Ungdom
* Forældre må ikke komme ind eller opholde sig i hallen under træning. Klubben opfordrer forældre til at hente deres børn på parkeringspladsen efter endt træning eller opholde sig i cafeteriet.
* Husk igen MAX 10 forældre samtidig i cafeteriet og husk mundbind.
* Kravet om mundbind er dog ikke gældende, når man sidder ned.
* Tirsdag aften går Ungdomsspillerne ud via hallens hovedindgang 18:55.
* Torsdag aften går Ungdomsspillerne ud via hallens hovedindgang 19:55.
Senior
* Torsdag aften bliver hallen zone-opdelt i to forsamlinger: en, der spiller på de bagerste baner (bane 4+5), og en der spiller på de “forreste” baner (bane 1+2). Bane 3 lukkes ned og bruges som zone-opdeler mellem de to forsamlinger.
* Der vil ikke være mulighed for hverken bad eller omklædning i hallen.
* Senior-spillere om torsdagen må først gå ind i hallen kl. 20 PRÆCIS, når Ungdomsspillerne, der træner før, er ude af hallen.
* De to forsamlinger af Senior-spillerne SKAL bruge to separate indgange og udgange - enten Dobbeltdøren ved hovedindgangen ELLER Cafeteriet / Trappen. Se detaljeret skema samt tegning herunder.
* Da bane 3 inddrages permanent, har klubben udarbejdet følgende turnus for baneleje torsdag aften:
* Turnus:
* Uge 45 - Bane 5 spiller IKKE. Bane 3 + 4 indgang via Dobbeltdør. Bane 1 + 2 indgang via Cafeteria.
* Uge 46 - Bane 1 spiller IKKE. Bane 4 + 5 indgang via Dobbeltdør. Bane 2 + 3 indgang via Cafeteria.
* Uge 47 - Bane 2 spiller IKKE. Bane 4 + 5 indgang via Dobbeltdør. Bane 1 + 3 indgang via Cafeteria.
* Uge 48 - Bane 3 spiller IKKE. Bane 4 + 5 indgang via Dobbeltdør. Bane 1 + 2 indgang via Cafeteria.
* Uge 49 - Bane 4 spiller IKKE. Bane 3 + 5 indgang via Dobbeltdør. Bane 1 + 2 indgang via Cafeteria.
* Uge 50 - Bane 5 spiller IKKE. Bane 3 + 4 indgang via Dobbeltdør. Bane 1 + 2 indgang via Cafeteria.
* Uge 51 - Bane 1 spiller IKKE. Bane 2 + 3 indgang via Dobbeltdør. Bane 4 + 5 indgang via Cafeteria.
* Uge 52 - Bane 2 spiller IKKE. Bane 1 + 3 indgang via Dobbeltdør. Bane 4 + 5 indgang via Cafeteria.
Ved spørgsmål, så ring eller skriv til Thomas (23255317) eller Morten (26832949).