Indbydelse til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Vipperød Badmintonklub tirsdag den 14. maj 2019 – kl. 19.30 – Forsamlingslokalet – Vipperødklubbens Hallen.
I henhold til klubbens vedtægter § 4 indkaldes til den ekstraordinære generalforsamling.
Grunden til den ekstraordinære generalforsamling er, at der på den ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2019 kl. 19 til 22 ikke kunne finde det fornødne antal medlemmer til bestyrelsen under behandlingen af punkt 8 - Valg til bestyrelsen.
I henhold til klubbens vedtægter § 6 består bestyrelsen af mindst 5 medlemmer. Der mangler således 2 medlemmer til bestyrelsen.
Den indtil den 30. april 2019 fungerende bestyrelse bestod af: Hans Hansen, Lauge Gravlund, Jannick Schultz, Ole Arild Hansen, Kasper Damgaard Jensen, Lena Arild Hansen og Stig Nielsen.
På valg var: Lauge Gravlund, Lena Arild Hansen og Stig Nielsen. Alle tre ønskede ikke genvalg. Kasper Damgård Jensen har ikke været aktiv i bestyrelsen siden han blev valgt ind i bestyrelsen i april 2018.
Bestyrelsen består derfor nu kun af 3 medlemmer: Hans Hansen, Jannick Schultz og Ole Arrild Hansen. Vipperød Badmintonklub kan kun fortsætte, hvis der kan findes yderligere 2 medlemmer til bestyrelsen.
Derfor opfordres alle til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, hvis man ønsker at Vipperød Badmintonklub skal fortsætte.
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er de manglende punkter fra den ordinære generalforsamlingen tirsdag den 30.4.19 fra punkt 8 - og så efterfølgende punkter til punkt 12.
§3 - Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen.
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af revisor.
11. Valg af revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Vipperød Badmintonklub
www.vipperoed-badmintonklub.dk